Zarząd Mińskiego Towarzystwa przypomina o opłaceniu składki rocznej. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, wysokość składki wynosi 80 zł, zniżka 50% przysługuje juniorom, rencistom, emerytom oraz rodzicom, które mają co najmniej dwóch członków w Towarzystwie.

2020-10-18